Activități

-Administrează clustere/retele regionale sau naționale

-Dezvoltă programul profesional-științific „Managementul calității în Sănătate”

-Implementează programe de turism și industrii creative

-Dezvoltă programe profesional-științifice, de educație, cercetare și publicații de specialitate

-Editează publicații, cărti, lucrări de specialitate, studii, programe de dezvoltare, strategii etc

-Organizează manifestări profesional–științifice naționale și internaționale