Global Management ARTE

GM ARTE funcționează din 1996, fiind orientată spre managementul proiectelor  și programelor.
Conexam axe care au tendința de a evolua paralel: teoria și practica, activitatea autorităților publice și cea a intreprinzătorilor privați, nevoile de dezvoltare a comunităților și tendințele globale.


Comments are Closed